Wednesday, October 2, 2019

10 POWODOW, ZA KTÓRE KOCHAM JESIEŃ / 10 REASONS, WHY I LOVE FALL


Cześć kochani! Jak tam wasze przygotowania do jesieni? U Nas.. powoli :) Jesień w Santa Rosa nadchodzi wielkimi krokami, w ciągu dnia ciągle uderzają jeszcze wysokie temperatury, dochodzi do 26 stopni. Za to poranki i wieczory są zimne. Wczoraj założyłam nawet płaszczyk, pierwszy raz od długiego długiego czasu! Klimat jesieni poczuć można jednak na każdym kroku.. dekoracje dyniowe i halloweenowe dookoła dosłownie wszędzie! Ja muszę popracować nad swoimi w domu, lecz najpierw skupić się musze jednak nad uzupełnieniem brakujących mebli, bo odkąd przeprowadziliśmy się do nowego domu ponad pół roku temu, nadal nie mamy jeszcze umeblowanego naszego domu do końca. Zawsze będę podziwiać ludzi, którzy potrafią meblować domy szybko i w dodatku pięknie i ze smakiem!!! Jako, że zakup domu to ogromny wydatek, trzeba jakoś zaoszczędzić na jego umeblowanie :) a żeby zaoszczędzić.. trzeba dużo pracować!!! :) Dlatego też, czas i pieniążki grały u Nas sporą rolę, żeby doprowadzić nasz dom do perfekcji. Małymi kroczkami do celu! Ale nie o domu mowa, a o jesieni i o jej pięknym klimacie :) Co lubicie najbardziej w tej porze roku? Oto kilka rzeczy, którymi ja cieszę się najbardziej jesienią! :)

1. Rozpalanie kominka! (nie ma nic lepszego, niż odpoczynek przy rozpalonym kominku.. ahhh!)

2. Dekorowanie domu w jesienne, piękne kolory (poduszki, kocyki, świeczki, dynie itp, itd) i przytulanie się pod tymi kocykami!

3. Świętowanie Halloween i  Thanksgiving!

4. Piękne kolory liści (w szczególności liście winogron w naszych winnicach Sonoma County)

5. Picie gorącej herbatki wieczorem, przy dobrej książce

6. Wczesne ściemnianie się na dworze! ( naturalna, romantyczna atmosfera, na kolacje z ukochanym!)

7. Picie czerwonego wina! (Mój smak na wino zawsze zmienia się wraz z porą roku. Latem, piję Suvignon Blanc lub Rose, jesienią i zimą - Nasze czerwone winko domowej roboty!)

8. Większa motywacja do ćwiczeń! (Podczas jesiennej pogody, jestem zawsze bardziej zmotywowana i znajduje więcej czasu, żeby ćwiczyć, ponieważ nie ma dookoła tylu "rozpraszaczy" ile jest podczas lata)

9. Ubieranie ulubionych, ciepłych, długich swetrów i kozaczków!!! (kocham zmieniać garderobę z letniej na jesienną)

10. Wymówka, żeby zostać w domu w piątkowy wieczór (po ciężkim tygodniu, kiedy na dworze jest zimno i ciemno, nie ma nic lepszego, niż domowy, filmowy wieczór pod kocem, lub gorąca kąpiel z ukochanym przy świecach z winem! My z Darkiem KOCHAMY te nasze, jesienne wieczory).

A Wy? Za co kochacie jesień najbardziej?

***

Hi friends! How is your preparations for fall? For us .. slowly :) Autumn in Santa Rosa is approaching pretty fast lately, we can still get here high temperature during the day , sometimes up to 80 degrees!. But the mornings and evenings are cold. I even put on a coat yesterday, for the first time in a long time! You can feel the autumn climate everywhere around you tho ... pumpkin and Halloween decorations are all around! I have to work on my own fall decorations at home, but at first, I need to focus on supplementing the missing furniture, because since we moved to a new home over half a year ago, we still do not have our house fully furnished. I will always admire people who can furnish homes quickly and in addition beautifully and with taste !!! As buying a house is a huge expense, you have to somehow save money, to make this house feel like home :) and to save ... you have to work a lot !!! :) Therefore, time and money played a big role for us to bring our home to perfection. Small steps to the goal! But we're not talking about the house, but about the autumn and its beautiful climate :) What do you like best this time of year? Here are a few things I enjoy the most in the fall! :)


1. Lighting the fireplace! (there is nothing better than resting by the fireplace ... ahhh!)

2. Decorating the house with beautiful, autumn colors (pillows, blankets, candles, pumpkins, etc.) and cuddling under these blankets!

3. Celebrating Halloween and Thanksgiving!

4. Beautiful leafs color change (in particular, grape leaves in our Sonoma County vineyards)

5. Drinking hot tea in the evening with a good book

6. Early dimming outside! (natural, romantic atmosphere, for dinner with a loved one!)

7. Drinking red wine! (My taste for wine always changes with the season. In the summer, I drink Suvignon Blanc or Rose, in autumn and winter - Our homemade red wine!)

8. Greatest motivation to exercise! (During the autumn weather, I am always more motivated to find more time to exercise, because there are not as many "distractions" as there is during the summer)

9. Dressing your favorite, warm, long sweaters and boots !!! (I love changing wardrobe from summer to autumn)

10. Excuse to stay at home on Friday evening (after a hard week, when it is cold and dark outside, there is nothing better than a home movie evening under a blanket, or a hot bath with your beloved by candlelight with wine! It's one of the best evenings for me and Darek!)


And you? What do you love autumn for?

No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 From Poland to USA , Blogger