Monday, December 31, 2018

MY TOP 10 IN 2018
Today is the last day in 2018! On the one hand, I'm excited, on the other, terrified. Did this year pass you as fast as me ?! I tried to get through all the photos but I forgot that I have it on my old iPhone that broke down and I can not play them anymore .. However, I strained my memory and erased my list of favorite events in 2018 :)

***

Dziś ostatni dzień w 2018 roku! Z jednej strony jestem podekscytowana, z drugiej przerażona.. Czy wam też ten rok minął tak szybko jak mi?! Próbowałam przelecieć przez wszystkie zdjęcia ale zapomniałam, że pół 2018go mam na starym iphonie, który mi się zepsuł i nie mogę ich już odtworzyć.. Wysiliłam jednak moją pamięć i wystrugałam listę moich ulubionych wydarzeń w 2018 roku :)1. Together with Darek, we motivated ourselves and at the beginning of the year and went through two months of diet, exercise, not drinking alcohol and dropped a lot of pounds. I recommend to everyone! I think that after Christmas, our livers beg for it :)

***

1. Razem z Darkiem zmotywowaliśmy się i na początku roku i przeszliśmy przez dwa miesiące diety, ćwiczeń, nie picia alkoholu i zrzuciliśmy sporo kilogramów. Polecam każdemu! Myślę, że po świętach, nasze wątroby błagają a taką dietę!
2. We started the adventure of cooking Sous vide. If you have not heard about this method yet, you can read about it HERE. I can honestly say that it was one of the best purchases we made. We are no longer parting with our device!

***

2. Zaczęliśmy przygodę gotowania Sous vide. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tej metodzie, możecie przeczytać o niej TUTAJ. Mogę śmiało powiedzieć, że był to jeden z najlepszych zakupów jakiego dokonaliśmy. Nie rozstajemy się już z naszym urządzeniem!3. In 2018 I became a temporary American citizen! I got my green card and all other necessary documents that enabled me to work in the States. Believe me, one of the most important moments in my life!

***

3. W 2018 roku stałam się tymczasowym obywatelem amerykańskim! Dostałam moją zieloną kartę i wszystkie inne niezbędne dokumenty, umożliwiające mi pracę w Stanach. Uwierzcie mi, jeden z ważniejszych momentów w moim życiu!
4. For over 5 weeks we were able to host my beloved sister-in-law and her family from Poland! It's nice to have guests :)

***

4. Przez ponad 5 tygodni mogliśmy gościć moją kochaną szwagierkę i jej rodzinę z Polski! Miło jest mieć gości :)5. The first time I left the USA and went on the best holidays of my life. I hope to be back again - MEXICO! <3

***

5. Pierwszy raz opuściłam USA i udaliśmy się na najlepsze wakacje z moim życiu. Mam nadzieję, że jeszcze tam wrócimy - MEKSYK! <36. I started writing a blog!

***

6. Zaczęłam pisać bloga! 
7. Lots of wine our production is waiting for us in barrels! In 2018, the guys squeezed the largest amount of grapes in their "winemaking" career :) HERE you can read about their garage wine production :)

***

7. W beczkach czeka już na nas masa wina swojej produkcji! W 2018 roku chłopaki wycisnęli największa ilość winogron w ich "winiarskiej" karierze :) TUTAJ możecie poczytać o ich garażowej produkcji wina :)
8. We spent a great weekend in TAHOE

***

8. Spędziliśmy wspaniały weekend w TAHOE9. My beloved friend and her newly married husband visited us! We spent wonderful Christmas together :)

***


9. Odwiedziła nas moja kochana przyjaciółka i jej nowo poślubiony mąż! Spędziliśmy razem wspaniałe święta :)

10. After a year and a half of being a wife, I finally got my dream engagement ring! The biggest surprise that could have happened to me in 2018 and a beautiful gesture that perfectly ended this year :)

***

10. Po półtora roku bycia żoną, dostałam w końcu mój wymarzony pierścionek zaręczynowy! Największa niespodzianka jaka mogła mnie spotkać w 2018 i przepiękny gest który idealnie zakończył ten rok :)
2019 may bring a lot of new projects and important decisions that I hope will be successful and I will be able to keep you up to date! I am thankful for what I have and keep my fingers crossed for what will happen in 2019!

***

W 2019 szykuje się nam sporo nowych projektów i ważnych decyzji, które mam nadzieję w pełni się udadzą a ja będę mogła was na bieżąco o nich informować! Dziękuję za to co mam i trzymam kciuki za to co wydarzy się w 2019! Wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 From Poland to USA , Blogger