Tuesday, November 6, 2018

TOP FALL ACTIVITIES TO DO WITH MY DOGAutumn - time of the year, which changes our lifestyle from active to more passive. The days become colder and shorter. Instead of going out for an evening walk, we prefer to laze under the blanket with a cup of hot tea. If you are a dog parent, you probably know, that the animal must be outside regardless of the weather. Me and my dog, have a few favourite activities that give us both joy, even if the sun doesn't shine outside!


*** 

Jesień to pora roku, która zmienia nasz tryb życia z aktywnego na bardziej pasywny. Dni stają się chłodniejsze i krótsze, zamiast wychodzić na wieczorny spacer, wolimy poleniuchować pod kocem z kubkiem gorącej herbaty. Jeśli jesteś psim rodzicem wiesz zapewne, że zwierze musi przebywać na zewnątrz niezależnie od pogody. Ja i mój pies, mamy kilka ulubionych czynności, które sprawiają nam obojgu ogromną radość, niezależnie od temperatury za oknem!1. OUR DAILY RITUAL - RUNNING

As I am an active person, my life is full of exercise. Once a day I try to run about 4 miles. As Tank weighs only 5,5 pound - he is too small to run this distance. But! Every time I go out on the running trail, Tank stands in the window and looks out for me patiently. When his eyes reveal a picture of his mom returning home, he runs into the door, and I take him for the last loop around my neighborhood. Belive me, my dog is overloaded of happiness. He can sniff all the bushes around. The joy on his face is priceless! :)

***

1. NASZ CODZIENNY RYTUAŁ - BIEGANIE

Jako, że jestem osobą aktywną, w moim życiu nie brakuje ćwiczeń. Raz dziennie staram się biegać około 8 km. Jako, że Tank waży zaledwie 5 funtów, jest za mały aby przebiec taki dystans. Ale! Za każdym razem, kiedy wychodzę na ścieżkę biegową, Tank staje w oknie i wypatruje mnie cierpliwie. Kiedy jego oczom ukazuje się obraz wracającej do domu pani, wówczas biegnie do drzwi, a ja, zabieram go na ostatnie okrążenie wokół mojego osiedla. Uwierzcie mi, mój pies jest wniebowzięty, że może obwąchać wszystkie krzaczki dookoła. Radość na jego twarzy jest bezcenna! :)


2. HIKES IN SANTA ROSA

In our city, there are many beautiful tourist paths that allow you to take your pet for a long walk and at the same time let us admire the beautiful views. One of the places that we particularly like, is the trail called "Red Hill". Tank, despite short legs, passed with us almost 10 km! And later he slept like a baby :)

***

2. WĘDRÓWKI PO SANTA ROSA

W naszym mieście, Santa Rosa, znajduje się wiele pięknych ścieżek turystycznych, które umożliwiają zabranie swojego pupila na długi spacer a zarazem pozwalają nam podziwiać piękne widoki. Jednym z miejsc, które szczególnie przypadło Nam do gustu, jest ścieżka zwana "Red Hill". Tank, mimo krótkich nóżek, przeszedł z nami prawie 10 km! A później spał jak dziecko :)
3. FUN WITH A BALL ON THE BEACH

I think that every dog is obsessed with toys. Tank, for eternal friend considers the ball. No matter what kind of ball it is. Important, if it rolls around and if there is someone to throw it for him. Can there be something better than chasing a ball on the beach sand? I doubt it. Therefore, every free weekend, if we have no other plans, we always head out to the ocean. Tank goes there crazy with happiness while me and my husband have moments for ourselfs to relax and listen to the sound of ocean waves :)

***

3. ZABAWA Z PIŁKĄ NA PLAŻY

Uważam, że każdy pies ma obsesje na punkcie jakieś zabawki. Tank, za wiecznego przyjaciele uważa piłkę. Nie ważne jaka, ważne, żeby się turlała i aby pod ręką był ktoś, kto mu ją rzuci. Czy może być coś lepszego, niż ganianie za piłką po piasku na plaży? Wątpię. Dlatego, w każdy wolny weekend, jeśli nie mamy innych planów, nasza trójka zawsze ląduje nad oceanem. Tank wariuje wtedy ze szczęścia a ja z moim mężem mam chwile dla siebie na relaks i wsłuchanie się w szum fal oceanicznych :)
4. BLOGING = WALKING

I started writing my blog about two months ago. Consequently, I need to go and visit different places to take the pictures, which I share with my readers. When I go out to search of inspiration, Tank always accompanies me. That's why we have so many photos together! He loves to go and pose for my pictures :) On the occasion of a photo session, he scores a nice walk with his mom :)

***

4. BLOGOWANIE - PODWÓJNA RADOŚĆ

Od około dwóch miesięcy zaczęłam pisać swojego bloga. Co za tym idzie, potrzebuję chodzić w różne miejsca i robić zdjęcia, które potem udostępniam moim czytelnikom. Kiedy wychodzę w poszukiwaniu inspiracji, Tank zawsze mi towarzyszy. Dlatego też mamy wiele wspólnych zdjęć! Kocha spacerować i pozować do fotek :) Przy okazji sesji zdjęciowej, zalicza fajny spacer ze swoja mamą :)


No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 From Poland to USA , Blogger