Tuesday, November 13, 2018

AUTUMN IN TAHOE


Ahh, what a weekend it was! My second time in Tahoe and certainly not the last one! I love this place. Views? Some of the most beautiful that I've ever seen in my life. We did not have much time to explore, because the main purpose of the trip was the wedding of our friends. But don't worry, I will come back to Tahoe more than once and show you much more!

***

Ahh, cóż to był za weekend! Mój drugi raz w Tahoe i napewno nie ostatni! Uwielbiam to miejsce. Widoki? Jedne z najpiękniejszych jakie widziałam w życiu. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na zwiedzanie, gdyż głównym celem podróży był ślub naszych przyjaciół. Ale nie martwcie się, do Tahoe wrócę jeszcze nie raz i pokaże wam wiele więcej!


From our Santa Rosa to Tahoe is about 4 hours by car. Tahoe is a lake located in the southwestern United States, on the border between the states of Nevada and California. Due to tourism, we can divide the lake into the northern and the southern part.We spent our wonderful weekend in the northern part. We stayed at The Ritz-Carlton, where the wedding party was also held. This part of Tahoe is characterized by beautiful landscapes, family atmosphere, many small, cozy restaurants where you can stop for a meal or a drink. I love this part! Together with Darek we had a wonderful Saturday afternoon, going from one pub to another, surrounded by picturesque views of the lake. Even the weather at these times was kind to us and the sun was warming like our Santa Rosa in autumn!

***

Z Naszego Santa Rosa do Tahoe dzielą nas jakieś 4 godziny jazdy samochodem. Tahoe, to jezioro położone w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, na granicy stanów Nevada i Kalifornia. Położone w górach Sierra Nevada. Jezioro ze względu na turystykę, możemy podzielić na część północną i południową.
Nasz wspaniały weekend spędziliśmy w części północnej. Zatrzymaliśmy się w hotelu The Ritz-Carlton, gdzie odbywała się także uroczystość weselna. Tę część Tahoe charakteryzują przepiękne krajobrazy, rodzinna atmosfera, wiele małych, przytulnych restauracji w których możesz zatrzymać się na posiłek bądź drinka. Uwielbiam tą część! Razem z Darkiem mieliśmy wspaniałe sobotnie popołudnie, łażąc od jednej knajpki do drugiej, otoczonej malowniczymi widokami jeziora. Nawet pogoda w tych godzinach była dla Nas łaskawa i słońce grzało jak w naszej Santa Rosa jesienią!

After a few hours of walking and enjoying the views, we returned to our hotel, to participate in the wedding ceremony of our friends. I will not publish this event (it is an important day for them and I think that they should decide what they would like to do with the photos). I throw in our faces instead and some photos taken in the hotel :)

***

Po kilkugodzinnym spacerowaniu i cieszeniu się widokami, wróciliśmy do naszego hotelu, uczestniczyć w ceremonii ślubnej naszych przyjaciół. Z tego wydarzenia zdjęć publikować nie będę (jest to ważny dla nich dzień i myślę, że sami powinni zdecydować co chcieliby zrobić ze zdjęciami). za to wrzucam nasze mordki i kilka fotek zrobionych w hotelu :)

On Sunday morning, before returning home, as I had never seen the south part of Tahoe, Darek decided to take me there for lunch to an European restaurant, eat some polish food and show me the other side of the lake. This part is intended mainly for people who like entertainment. It is mainly characterized by a large number of casinos, in which people win a fortune and lose probably the same :) I personally like the northern part more, as I am not a fan of casinos. But I must admit that they both make a huge impression and if you are already in this area, it is worth to look in every corner :)

***

W niedzielę rano, przed powrotem do domu, jako, że nigdy nie widziałam południowej części Tahoe, Darek postanowił zabrać mnie tam na lunch do europejskiej restauracji na schabowego i pokazać druga stronę jeziora. Ta część jest przeznaczona głównie dla osób lubiących rozrywkę. Cechuje się głównie duuużą liczbą kasyn,  w których ludzie wygrywają fortunę i przegrywają zapewne tyle samo :) mi osobiście bardziej podoba się północna część, jako, że fanem kasyn nie jestem. Ale muszę przyznać, że obie robią ogromne wrażenie i jeśli jest się już w tych okolicach, warto zajrzeć w każdy zakątek :)
Tahoe is also a place created for skiers and snowboarders. Due to the fact that the place has four seasons, there is plenty of snow in the winter. It is possible that we will be able to come back in the winter season. If not, we are coming back for sure in the summer! :)

***

Tahoe jest też miejscem stworzonym dla narciarzy i snowboardzistów. Z racji, że miejsce cechuje się czterema sezonami, w zimę śniegu jest tam pod dostatek. Możliwe, że uda nam się zawitać z powrotem zimową porą. Jeśli nie, latem wracamy na pewno! :)
No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 From Poland to USA , Blogger