Wednesday, October 31, 2018

GARAGE WINE PRODUCTION, POINT REYES


Jeśli obserwujecie mnie na INSTAGRAM, zapewne zdążyliście już zauważyć, że razem z Darkiem popijam często winko swojej roboty. Jako, że miałam okazję towarzyszyć w jego powstawaniu, postanowiłam zrobić kilka fotek i przybliżyć Wam, skąd, jak i gdzie wzięła się ta garażowa produkcja.
Kuba i Darek są przyjaciółmi od wielu, wielu lat. Ich przyjaźń zaczęła się, od wspólnego studiowania w Polsce. Lata temu, na ich uczelni pojawił się program, który umożliwił im przylot do USA, by nauczyć się języka oraz innych możliwości w zakresie ich wykształcenia. Krótko mówiąc, z rocznego wyjazdu za ocean, oboje stali się obywatelami USA i mieszkają w słonecznej Kaliforni, zaledwie godzinę drogi od siebie :) (jak dla mnie wspaniały przykład na to, że z życia trzeba korzystać garściami i nie bać się żadnych decyzji!).

***

If you follow me on INSTAGRAM, you've probably already noticed that me and Darek are often drinking home made wine. As I've had the opportunity to accompany in this creation, I decided to take a few photos and bring you closer to how and where this garage production took place.
Kuba and Darek have been friends for many, many years. Their friendship began when they started to study in Poland. Years ago, a program appeared at their university, which allowed them to come to the USA to learn the language and other opportunities for their education. Somehow, from an annual trip overseas, they both became US citizens and live in sunny California, just an hour away from each other :) (for me, a great example that you have to use handfuls of life and not be afraid of any decisions!) .Mieszkając kilkanaście lat w Sonoma County, doszli do wniosku, że skoro miejsce to słynie z wyrobu wina, najlepiej byłoby zacząć robić swoje. Po pierwsze - to super sprawa i świetne wyzwanie, przy którym można nauczyć się wielu nowych rzeczy. Po drugie - zawsze lepiej pić swoje, zamiast wydawać na cudze w sklepie! Jak pomyśleli, tak też zrobili. Od kilku lat, kupują różnego rodzaju winogrona i próbują nowych kombinacji, tworząc coraz to lepsze winne wyroby.

***

Living several years in Sonoma County, they came to the conclusion that since this place is famous of wine making, it would be best to start doing it. First of all - it's a great thing and challenge where you can learn a lot of new things. Secondly - it's always better to drink your own instead of spending it on someone else's in the store! As they thought, so they did. For several years, they buy different kinds of grapes and try new combinations, creating better and better wine products.


Mogłoby się wydawać, że produkcja wina jest bardzo prosta. Gnieciesz winogrona i gotowe. Lecz uwierzcie mi, sama doznałam lekkiego szoku, ile pracy potrzeba włożyć, żeby można było pić ten czerwienny trunek! Nie będę wgłębiała się tu w poszczególne i głębokie procesy powstawania wina, bo do tego potrzeba wam dobrej książki i zapału. Chce delikatnie przybliżyć, jak chłopaki to robią i pokazać wam kilka fotek  :) 
W pierwszej kolejności, trzeba znaleźć źródło zakupu winogron. Kiedy już je masz, wówczas trzeba przygotować je odpowiednio, by mogły puścić sok. Winogrona, przerzuca się przez specjalną maszynę, która oczyszcza je z łodyżek i liści, oraz miażdży je, przygotowując do fermentacji. Następnie winogrona odkłada się do odpowiednich kontenerów, gdzie przez kolejne kilka tygodni zachodzi ten proces. Winogrona trzeba odpowiednio mieszać i nadzorować. 

***

It might seem that wine production is very simple. You crush the grapes and it's ready. But believe me, I experienced a slight shock myself, how much work you need to put in order to drink this red liquor! I will not go deep into the individual and deep processes of wine making, because you need good books and enthusiasm for this. I want to gently zoom in on how guys do it and show you some photos :) 
In the first place, you need to find good source to purchase the grapes. Once you have them, then you have to prepare them properly so that they can release the juice. Grapes are flipped through a special machine that cleans them from stems and leaves, and crushes them, preparing for fermentation. Then the grapes are placed in clean, sterilized containers, where fermentation takes place for the next several weeks. Grapes must be properly mixed and supervised.
Kiedy po kilku tygodniach powstały podczas fermentacji sok jest już gotowy, wówczas należy wycisnąć go ze skór i przelać do beczek na leżakowanie. Tam, winko znajduje się około 1,5 roku, po czym zdatne jest już do picia. Będąc w beczkach, wymaga jednak cotygodniowego doglądania, mieszania, zbierania osadu itp. 

***

After a few weeks, when the juice has been formed during the fermentation, it must be pressed out of the skins, and poured into oak barrels for aging. . This still requires additional weekly care while aging in barrels, like periodically stirring, preserving if necessary, collecting sludge, etc.

Następna tura wina, gotowa będzie za jakieś pół roku. A razem z tym najlepsza zabawa. Jedyne co trzeba robić, to zlewać wino z beczek do butelek, przy czym odbywa się oczywiście degustacja nowo powstałego trunku! Obiecuję publikację i fotorelację z tego oto wydarzenia :) 
Chłopaki, jestem z was dumna, że macie tyle zaparcia i chęci, aby tworzyć swoje własne wyroby. Tym bardziej, że to wino jest naprawdę pyszne! Trzymajcie tak dalej, może pewnego dnia, zamiast zwykłej, garażowej produkcji do użytku własnego, zaczniecie produkować wino na wiekszą skale :)

***


Next batch of wine will be ready in about half a year. And with that the best part of the wine making - tasting it. All you need to do is transfer the wine from barrels into the bottles, tasting the newly created drink at the same time of course! I promise publication and photo coverage of this event :)
Guys, I'm so proud of you that you have so much ambition and desire to create your own product. Especially, cause this wine is really delicious! Keep it that way, maybe one day, instead of the usual garage production for your own use, you will start to produce wine on the larger scale :)


Podczas, gdy chłopaki ciężko pracowali, ja z Tankiem poszliśmy na spacer, podziwiać Point Reyes. A tu kilka fotek z tego pięknego miejsca. 

***

While the guys worked hard, me and Tank went for a walk, admire Point Reyes. Here are a few pics from this beautiful place.


Inspiracje stroju, który mam na sobie oraz inne, możecie znaleźć, obserwując mnie w aplikacji likeToKnow.it dostępnej w App Store. 

***

My outfit inspiration from that day and others, you can find by follow me on likeToKnow.it app, available in App Store.


Cheers! No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 From Poland to USA , Blogger